Të dhënat e kompanisë:
RÖDER HTS HÖCKER GmbH
Hinter der Schlagmühle 1
D-63699 Kefenrod, Germany
Telephone: +49 (0) 60 49 95 100
Fax: +49 (0) 60 49 95 10 20
Email: verkauf@roeder-hts.de

Shefi Ekzekutiv:
Heinz Röder

Gjykata e Regjistrimit:
Rolf Schulz
Markus Wiegand
Giles Hill
Christophe Littner
Wilhelm Röder

Gjykata e Regjistrimit:
Commercial Friedberg HRB 6517

Numri i TVSH-së:
DE 150113757

Numri i TVSH-së:
2024270466

Personi përgjegjës për përmbajtjen e faqes së internetit ështëMr Giles Hill.